Evidenţa elevilor

Evidenţa elevilor

     Situaţia la zi a elevilor existenţi în unitate, statistici (pe clase, pe nivele de învăţământ, profile), situaţia la învăţătură şi mişcarea elevilor la sfârşit de semestre şi an şcolar, eliberare adeverinţe, întocmire foi matricole, tipărire acte de studii (diplome bacalaureat, certificate de absolvire, certificate de calificare)....

Gestiune biblotecă

Gestiune bibliotecă

     Evidenţa cărţilor existente, a împrumuturilor efectuate, a cititorilor, a restanţierilor, istoricul împrumuturilor. Efectuarea împrumuturilor se poate face foarte simplu şi/sau cu un cititor de coduri de bare (coduri unice generate de program) – aceste coduri se aplică pe cărţi sau legitimaţii de cititor uşurând munca bibliotecarului ...

Tipărire certificate

Tipărire certificate CNFPA

     Înscriere participanţi, tipărire fişe înscriere şi contracte, evidenţa plăţilor, tipărirea anexelor (catalog, registru matricol, registre evidenţă etc.), generarea automată a numărului matricol şi a numărului de contract, comunicarea prin e-mail cu participanţii ...

Resurse umane

Resurse umane

     Evidenţa resursei umane (situaţia încadrării, grade didactice, posturi normate, baza materială, fond de ore), întocmirea proiectelor de încadrare (titulari, restrângeri de activitate, catedre vacante/rezervate), întocmirea listelor cu propunerile pentru participarea la examenele naţionale (membru, evaluator, asistent, etc.) ....

Noutăţi

noutati

în secţiunea descarcă găsiţi ultimele actualizări pentru aplicaţiile dvs.

Parteneri

product 1

Am obţinut, într-un timp relativ scurt, un portofoliu de parteneri importanţi

Contact

product 1

Dacă doriţi alte aplicaţii sau aveţi nelămuriri despre aplicaţiile existente, vă rugăm să ne contactaţi.