Evidenţa elevilor

 »  situaţia la zi a elevilor pe clase, an de studiu, nivel de învăţământ, profil, specializare;
  »  evidenţa transferurilor efectuate între clasele unităţii de învăţământ sau între unităţi;
   »  mişcarea elevilor în cursul anului şcolar(exmatriculaţi, retraşi, etc.);
    »  statistici de început şi sfârşit de an şcolar (vârstă, domiciliu, naţionalitate, etc.);
     »  situaţia la învăţătură pe clase sau forme de învăţământ;
      »  evidenţa corigenţilor şi tipărirea cataloagelor de corigenţă;
       »  eliberarea adeverinţelor, întocmirea foilor matricole şi situaţia şcolară;
        »  generarea numerelor matricole şi coperta pentru registru matricol;
         »  efectuarea de simulări examene (BAC, evaluare naţională);
          »  rapoarte pe clasă, pe nivele sau ani de studiu cu diverse date;
           »  generează datele pentru aplicaţia "gestiune bibliotecă", AEL, BDNE, ADLIC;
            »  completarea actelor de studii;

Noutăţi

noutati

în secţiunea descarcă găsiţi ultimele actualizări pentru aplicaţiile dvs.

Parteneri

product 1

Am obţinut, într-un timp relativ scurt, un portofoliu de parteneri importanţi

Contact

product 1

Dacă doriţi alte aplicaţii sau aveţi nelămuriri despre aplicaţiile existente, vă rugăm să ne contactaţi.