Introduceti incadrari / sporuri conform Legii 63/2011

Salariul de bază (incadrare) conform grilei
lei
Indemnizaţie de conducere
%
Indemnizaţie pentru învăţământ special
%
Gradaţie de merit
%
Indemnizaţie dirigentie, învăţători, educatoare, institutori
%
Sporul de stabilitate (numai personal auxiliar)
%
Spor de vechime în muncă
%
Indemnizaţie mediu rural sau localităţi izolate (procent avut in 2009)
%
Indemnizaţie mediu rural sau localităţi izolate (procent actual)
%
Spor titlu stiinţific
%
Spor practică pedagogică (proportional cu nr. elevi/studenti)
%
Spor condiţii periculoase si vătămătoare
%
Spor predare simultană
%
Spor pentru condiţii grele de muncă
%
Spor control financiar preventiv
%
Diferenta spor control financiar preventiv
lei
Spor venituri proprii
%
Premiu lunar 2%
%
Plata cu ora (numar ore / norma didactica)
/
Ore suplimentare
ore
Ore de noapte
ore
Numar persoane in intretinere
Contizatie de sindicat (procent din salar brut)
%

www.milvacom.ro