Resurse umane

Aplicaţia este pentru inspectoratele şcolare judeţene şi permite:
        »  evidenţa resursei umane (situaţia încadrării, posturi normate, fond de ore);
          »  întocmirea proiectelor de încadrare;
            »  întocmirea listelor cu propunerile pentru participarea la examenele naţionale;
              »  generarea aleatorie a componenţei comisiilor pentru examenele naţionale;
                »  întocmirea planului de şcolarizare (pe nivele de învăţământ, profile, specializări);
                  »  centralizarea borderourilor pentru plata cu ora;
                    »  statistica gradelor didactice, a perfecţionărilor, a funcţiilor, a catedrelor, etc.;
                      »  gestionarea pensionabililor;
                        »  statistica gradului de ocupare a normelor;
                            »  statistici de început de an şcolar, realizarea planului de şcolarizare;
                              »  statistici norme, persoane;
                                »  statistici absenţe;

Noutăţi

noutati

în secţiunea descarcă găsiţi ultimele actualizări pentru aplicaţiile dvs.

Parteneri

product 1

Am obţinut, într-un timp relativ scurt, un portofoliu de parteneri importanţi

Contact

product 1

Dacă doriţi alte aplicaţii sau aveţi nelămuriri despre aplicaţiile existente, vă rugăm să ne contactaţi.